Vítejte na stránkách Spolku Plzeň-Výsluní z.s.

Sdílej na:

FacebookTwitterGoogle


Pokud se Vám nedostal do ruky Informační leták, klikněte na jeho odkaz, kde najdete základní informace o Spolku Plzeň – Výsluní z. s. (dále jen Spolek), hlavní důvody jeho založení a základní informace o prvních krocích. Detailnější informace o Spolku, jeho cílech, podmínkách členství, organizaci, řízení apod. jsou uvedeny ve stanovách Spolku.

Kmenový člen Spolku má možnost nahlížet do dalších zdrojů dat, které popisují činnost Spolku (zápisy z výkonných rad, členské schůze, informace o hospodaření, apod.). Tyto informace budou pro kmenové členy k nahlédnutí po domluvě s Předsedou nebo Místopředsedou Spolku nebo na těchto internetových stránkách v neveřejné sekci. Pro ostatní příznivce se budeme snažit na těchto stránkách ve veřejné části udržovat stručné aktuální informace o aktuálních krocích, úspěších a neúspěších představitelů Spolku apod.

Pevně věříme, že tímto impulsem a iniciativou posuneme ve spolupráci s příslušnými úřady oblast Výsluní k lepšímu využití a lepší vybavenosti.

Místopředseda Výkonné rady

Petr Šunk


Anketa vodovod a kanalizace 2019/11

Sdílej na:

FacebookTwitterGoogle


V rámci pokračujících akcí směřujících k zavedení vodovodu a kanalizace v oblasti Výsluní jsme byli požádáni odborem Investic o asistenci při zjišťování zájmu vlastníků nemovitostí o připojení na plánovaný vodovod a kanalizaci.

V současné době se pracuje na stavebním povolení Etapy I – viz situace v souboru  “Rozsah 1. Etapy”. Dotazníkové šetření se týká vlastníků pozemků označených kroužkem v situačních plánech (C.3.2, C.3.3, C3.4).

2019_10_21_Rozsah 1. Etapy

2019_10_21_C.3.2, 2019_10_21_C.3.3, 2019_10_21_C.3.4

Roznos letáků dotčeným pozemkům byl proveden za pomoci členů Spolku s členy Komise pro rozvoj Výsluní UMO Plzeň 3.

Majitelé pozemků, kteří dotazník neobdrželi, mohou využít dotazník v elektronické podobě (dotaznik_kanalizace_1_etapa). Znovu opakuji, že dotazník se týká pouze majitelů pozemků zakroužkovaných v situačních plánech C.3.2, C.3.3, C3.4.

Informace jsou k dispozici také na nástěnce UMO Plzeň 3 umístěné v ulici Za Rybárnou.

Petr Šunk