Anketa vodovod a kanalizace 2019/11

V rámci pokračujících akcí směřujících k zavedení vodovodu a kanalizace v oblasti Výsluní jsme byli požádáni odborem Investic o asistenci při zjišťování zájmu vlastníků nemovitostí o připojení na plánovaný vodovod a kanalizaci.

V současné době se pracuje na stavebním povolení Etapy I – viz situace v souboru  “Rozsah 1. Etapy”. Dotazníkové šetření se týká vlastníků pozemků označených kroužkem v situačních plánech (C.3.2, C.3.3, C3.4).

2019_10_21_Rozsah 1. Etapy

2019_10_21_C.3.2, 2019_10_21_C.3.3, 2019_10_21_C.3.4

Roznos letáků dotčeným pozemkům byl proveden za pomoci členů Spolku s členy Komise pro rozvoj Výsluní UMO Plzeň 3.

Majitelé pozemků, kteří dotazník neobdrželi, mohou využít dotazník v elektronické podobě (dotaznik_kanalizace_1_etapa). Znovu opakuji, že dotazník se týká pouze majitelů pozemků zakroužkovaných v situačních plánech C.3.2, C.3.3, C3.4.

Informace jsou k dispozici také na nástěnce UMO Plzeň 3 umístěné v ulici Za Rybárnou.

Petr Šunk

Sdílej na:

FacebookTwitterGoogle