Archiv autora: Petr Šunk

Anketa vodovod a kanalizace 2019/11

V rámci pokračujících akcí směřujících k zavedení vodovodu a kanalizace v oblasti Výsluní jsme byli požádáni odborem Investic o asistenci při zjišťování zájmu vlastníků nemovitostí o připojení na plánovaný vodovod a kanalizaci.

V současné době se pracuje na stavebním povolení Etapy I – viz situace v souboru  “Rozsah 1. Etapy”. Dotazníkové šetření se týká vlastníků pozemků označených kroužkem v situačních plánech (C.3.2, C.3.3, C3.4).

2019_10_21_Rozsah 1. Etapy

2019_10_21_C.3.2, 2019_10_21_C.3.3, 2019_10_21_C.3.4

Roznos letáků dotčeným pozemkům byl proveden za pomoci členů Spolku s členy Komise pro rozvoj Výsluní UMO Plzeň 3.

Majitelé pozemků, kteří dotazník neobdrželi, mohou využít dotazník v elektronické podobě (dotaznik_kanalizace_1_etapa). Znovu opakuji, že dotazník se týká pouze majitelů pozemků zakroužkovaných v situačních plánech C.3.2, C.3.3, C3.4.

Informace jsou k dispozici také na nástěnce UMO Plzeň 3 umístěné v ulici Za Rybárnou.

Petr Šunk

Rada MO Plzeň 3 – zřízení Komise pro rozvoj oblasti Výsluní

Na základě našich jednání s představiteli MO Plzeň 3 a díky přispění starosty MO Plzeň 3 Mgr. Davida Procházky byla zřízena Radou MO Plzeň 3 Komise pro rozvoj Výsluní.

Dne 7. 1. 2019 bylo první jednání Komise. Komise má 9 členů, předsedkyní Komise je Mgr. Bc. Michaela Cibulková, místopředsedou komise byl zvolen Petr Šunk. Složení komise je z řad obyvatel Výsluní, významné zastoupení je z řad členů Spolku.

Na prvním zasedání Komise jsme projednali převážně organizační záležitosti. Komise je odpovědna Radě městského obvodu Plzeň 3 (RMO P3). Hlavní pravomoci Komise je navrhovat RMO P3 záležitosti týkající se oblasti Výsluní a zaujmout stanovisko při projednávání záležitostí týkajících se Výsluní.

Komise se bude scházet 1xměsíčně, o dalších událostech budeme informovat na stránkách a na nástěnce.

Petr Šunk

Výsluňáci v Luftovce 28. 4. 2017

Dne 28. 4. 2017 se koná od 16 hodin setkání obyvatelů Výsluní spojené s prohlídkou zahrady, budou připraveny aktivity pro děti i dospělé, opékání buřtů apod.

Všechny srdečně zve pořadatelka akce Bára od Mochomůrky.

Petr Šunk