O nás

Spolek Plzeň – Výsluní (dále jen “Spolek”) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která je založena za účelem naplňování společného zájmu.

Obecné cíle Spolku jsou uvedeny ve stanovách, konkrétní cíle Spolku, které získají největší podporu, budou schvalovány na členské schůzi. Pouze tedy kmenový člen Spolku má možnost svým hlasem ovlivnit konkrétní činnost Spolku. Prvotní impuls zakladatelů je zavedení infrastruktury do oblasti Výsluní a případně zamezit projektům, které by negativně ovlivňovali využívat tuto oblast pro bydlení.

Jsme si vědomi, že se nejedná o žádný lehký úkol, možná již v minulosti proběhly nějaké individuální iniciativy, ale domníváme se, že tomu nebylo touto organizovanou formou. Naší snahou je sjednotit postup více lidí se stejným cílem a projednat tyto cíle s příslušnými úřady.

Pravidelně (alespoň 1x ročně) jsme v kontaktu s příslušnými úřady (starostou ÚMO Plzeň 3, technický náměstek primátora města Plzně, apod.) a snažíme se poukazovat a připomínat problematiku zájmové oblasti Výsluní.

Samozřejmě pokračujeme v přijímání nových členů, kteří se ztotožňují s našimi cíli. Čím více členů Spolek bude mít, tím můžeme být úspěšnější. Kdo se nechce podílet na nákladech činnosti Spolku (nic není zadarmo), může jej podpořit alespoň registračním hlasem, stačí pouze vyplnit a podat přihlášku. Registračním hlasem nás mohou podpořit i vaši známí, příbuzní, kamarádi, není nijak omezeno.

Činnost Spolku je postavena na informacích a kontaktech. Pokud někdo má možnost nějak napomoct záměrům, může usnadnit snahu představitelů tím, že sdělí informace, případně zajistí kontakt nebo schůzku.

Petr Šunk