Rada MO Plzeň 3 – zřízení Komise pro rozvoj oblasti Výsluní

Na základě našich jednání s představiteli MO Plzeň 3 a díky přispění starosty MO Plzeň 3 Mgr. Davida Procházky byla zřízena Radou MO Plzeň 3 Komise pro rozvoj Výsluní.

Dne 7. 1. 2019 bylo první jednání Komise. Komise má 9 členů, předsedkyní Komise je Mgr. Bc. Michaela Cibulková, místopředsedou komise byl zvolen Petr Šunk. Složení komise je z řad obyvatel Výsluní, významné zastoupení je z řad členů Spolku.

Na prvním zasedání Komise jsme projednali převážně organizační záležitosti. Komise je odpovědna Radě městského obvodu Plzeň 3 (RMO P3). Hlavní pravomoci Komise je navrhovat RMO P3 záležitosti týkající se oblasti Výsluní a zaujmout stanovisko při projednávání záležitostí týkajících se Výsluní.

Komise se bude scházet 1xměsíčně, o dalších událostech budeme informovat na stránkách a na nástěnce.

Petr Šunk

Sdílej na:

FacebookTwitterGoogle