Zřízení Osadního výboru

V neveřejné části internetových stránek spolku jsou pro kmenové a přidružené členy zveřejněny aktuální informace o stavu.

Petr Šunk

Sdílej na:

FacebookTwitterGoogle